Tag Archives: Deborah Ellis

Vilken betydelse har din könstillhörighet för ditt liv – just nu? Om att diskutera jämställdhet med högstadieelever.

15 Maj

Vi läser boken ”Den osynliga flickan” av Deborah Ellis i sexan just nu. En intressant, lärorik och spännande bok om hur det kunde vara att leva i Afghanistan under talibanernas makt, som kvinna, som man, som människa – men framför allt som ung flicka, eftersom boken är skriven ur den 11-åriga flickan Parvanas perspektiv. Många frågor väcks i boken och frågan om diskriminering och jämställdhet blir otroligt aktuell från start. En elev utbrast igår, när vi i helklass diskuterade de första fem kapitlen:
”Jag tycker boken är diskriminerande mot kvinnor!!”
Hen var uppenbart frustrerad och arg över detta, och visst är det hen säger sant. Med våra ögon är kvinnornas situation i talibanernas Afghanistan något fullständigt ofattbart – och situationen i Sverige är rena himmelriket i jämförelse. Jag vill så gärna få till en riktigt bra diskussion med eleverna om detta, både om det som skildras i boken och med en koppling till det svenska samhället. Få dem att se vilka strukturer som ligger bakom och som även går att finna i det svenska samhället nu för tiden, och ännu mer tidigare i historien.

Men hur? Eleverna är 12 år gamla, väldigt olika mogna och med olika stort intresse att diskutera och reflektera. Att bara läsa en sån här bok utan att dyka ner på djupet i viktiga frågor känns förstås rätt meningslöst, men samtidigt är det först nu när vi väl börjat läsa som jag ser hur eleverna tar emot boken och därmed är det nu mitt tankearbete tar fart på riktigt.

Som ett brev på posten satt jag hur som helst igår och läste igenom fritt skrivna texter av samma elever, texter som skrevs för några veckor sedan men som jag inte hunnit läsa förrän nu. Under ämnet ”Vad gör dig arg?” (i samband med att vi såg den här kortfilmen från UR) har en elev skrivit: Att kvinnor och män behandlas olika. Och sedan följer en helt briljant, skarp text om hur tjejer förväntas vara ansvarsfulla medan killar ses som slarviga och hen frågar sig varför killar får höra att de är nördar om de pluggar mycket medan det är en självklarhet att tjejer ska plugga. Även kvinnors och mäns löner och villkor på arbetsmarknaden avhandlas, att ett och samma skämt anses roligare om en kille drar det än om en tjej gör det och hur det kommer sig att tjejer alltid blir tillsagda av läraren när de är pratiga, medan killar ofta får hållas. Varför anses det ”normalt” att killar pratar och larvar sig, medan tjejer borde veta bättre?

Det där sistnämnda får mig för övrigt att stanna upp lite, för det är så klassiskt. Ett exempel som ofta tas upp, men som samtidigt (eller just därför) känns så osannolikt. Gör lärare verkligen så nu för tiden? Finns det lärare som faktiskt gör skillnad och bemöter samma beteende olika på grund av elevens kön? Är det eleven som tolkar att det är på det här viset? (eller är det jag som är naiv?)

Oavsett vad så finns i den här elevens text många viktiga frågor att ta upp – på flera nivåer – och det jag kommit på att jag skulle vilja göra, under tiden som jag skrivit detta inlägg…, är att ställa frågan:

Vilken betydelse har könet för hur ditt liv ser ut – nu och i framtiden? 

Ungefär så. Och att vi sedan gör en jämförelse, liksom. Först pratar vi om boken, om Kabul, om Afghanistan: Vilken roll spelar könstillhörigheten för huvudpersonen Parvana, för hennes syster, hennes mamma, hennes pappa..? Där blir det nog konkreta svar, som att kvinnor inte får gå ut, inte får arbeta, alltid måste ledsagas av en man. Att män måste bära skägg, att de inte får vara för belästa. Kanske kan vi få in fler aspekter? Kanske kan elever, som har bott i andra länder än Sverige, få dela med sig av sina erfarenheter därifrån?

Vilken betydelse har sedan deras egen könstillhörighet för livet här och nu? Finns det saker som du inte får göra som tjej här i Sverige? Som du inte får göra som kille? På samma sätt som i Afghanistan? Nej, förstås inte. Men på något annat liknande sätt? På vilka sätt förlorar tjejer på att vara tjejer? På vilka sätt förlorar killar på att vara killar? Vilka vinster finns det med att vara tjej respektive kille i Sverige idag? Finns det några områden där det inte skiljer sig alls, där kön är totalt oviktigt? Och framför allt:

På vilka sätt tror de att vårt samhälle kommer utvecklas? Hur borde det utvecklas? Hur skulle de vilja ha det, om de fick bestämma?

Jag vet inte om det kommer fungera, men jag måste testa. Den främsta utmaningen (utöver att de måste lyssna på varandra) är nog att få fram vilka nackdelar det finns med att vara kille eller man i dagens samhälle, och på vilka sätt killar och män skulle vinna på att synen på kön förändrades och samhället blev mer jämställt. För de flesta har ändå bilden av att det manliga är det mest eftersträvansvärda.

Boken förmedlar att det är jobbigt, ja, på många sätt ett straff att vara kvinna, elevtexten jag refererar till fokuserar främst på att tjejer bestraffas till exempel när de pratar för högt eller inte tar ansvar – så jag skulle vilja tillföra något nytt i deras tankevärld. Framför allt vill jag få dem att inse att det är de som är framtiden. De har tamejtusan makten att förändra hur mycket som helst – men de måste förstås se vinsterna, möjligheterna och vilja nå dit också.

den_osynliga_flickan-ellis_deborah-17116850-frntl

Ps. Sedan finns förstås massa mer att prata om, exempelvis hur det kommer sig att det kan se så olika ut på olika platser i världen och sedan det faktum att huvudpersonen klär ut sig till pojke och bemötandet hon får efter det. Men jag kan inte ta allt på en gång…