Tag Archives: förändring

Hen, hen, hen!

10 Apr

Militanta ”hen-motståndare” som är rädda att förlora sin egen könsidentitet och gå miste om sina privilegier som cismän och ciskvinnor (eller vad de nu är rädda för) fastslår gärna att ”det här med genustrams och hen” bara är en fas som vissa (feminister?) går igenom och som vi kommer se tillbaka på och skratta åt om några år. Dessa personer vill jag nu göra riktigt besvikna:

Jag arbetar på en rätt stor grundskola norr om vår kära Hufvudstad, och här har ”hen” börjat slå igenom på riktigt. Tidigare har jag skrivit om när jag för första gången hittade ordet ”hen” i en elevtext, och nu, kära ni, har detta lilla ord börjat både synas och höras när man allra minst anar det. I flera elevtexter, i mötesprotokoll och även i spontant tal. Det ni!

”Men alltså, när jag beskriver den här personen, ska jag beskriva hur hen ser ut och så då?” fick jag en fråga från en elev idag. Ha! Jag blir så varm och glad i hjärtat när jag inser att, jo, språket förändras och med detta även synen på vad som är sanning, på vad som är normalt, på vad som är norm. Även om skolan fortfarande generellt sätt är väldigt köns- och heteronormativ, så sker långsamt långsamt en förskjutning på hur det är accepterat att uttrycka sin könsidentitet och vilka sexualiteter som anses okej.

Det är annars lätt att se sig omkring i vårt samhälle och bli rätt nedstämd. Även om vi är ”världens mest jämställda land” så brister det på många sätt, och nej, alla människor har inte samma rättigheter och möjligheter som det ser ut just nu – det finns väldigt många som faller utanför ramarna för vad som är okej och så vidare, vilket jag har tjatat om tusen gånger förut (och kommer fortsätta tjata om). Och alltså, förmodligen kommer inte detta förändras vare sig idag eller ens de närmsta, tja, fem åren. Mycket av det jag resonerar kring här i bloggen, och mycket av det jag tror på och förespråkar – ett normkritiskt tänkande, framför allt – grundar sig i min roll som mamma och min roll som lärare, för det är ju faktiskt de barn som växer upp nu som kan se till att något på riktigt förändras här i världen.

Att vidga och förändra språket är ett steg i rätt riktning.

image

Annonser